logo4.pnglogo5.png

KORONKA  O PRZEMIENIENIU PAŃSKIM

 1. Jezu, który przemieniłeś się tak, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, a stawszy się człowiekiem, nie przestałeś być Bogiem, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

 1. Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor dla utwierdzenia wiary świętej w prawdziwe Twoje Bóstwo, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

 1. Jezu, który przemieniłeś się przy ostatniej wieczerzy, podczas której chleb i wino przemieniłeś w prawdziwe Ciało i Krew Twoją Przenajświętszą, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

 1. Jezu, który przemieniłeś się w czasie Twojej męki, podczas której byłeś oszpecony ranami oraz sińcami i będąc Bogiem nieśmiertelnym umarłeś za nas, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

 1. Jezu, który przemieniłeś się przy chwalebnym zmartwychwstaniu Twojego uwielbionego Ciała, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

Ofiarowanie Koronki

Przedwieczny Synu Boga Żywego, Panie Jezu Chryste, ofiaruję Tobie te modły do Przemienienia Twego. Zmiłuj się nade mną grzesznym a przez pięciorakie Przemienienie Twoje, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość! Zachowaj mnie w zdrowiu! Przemień zawziętość i zazdrość moich nieprzyjaciół w przyjaźń i miłość! Przemień wszystko zło w dobro! Daj mi żywot wieczny i łaskę Twóją świętą!

Amen. 


Nowenna do św. Andrzeja Boboli


Nowenna za przyczyną Świętego Andrzeja Boboli SJ w czasie epidemii.

Nowennę do św. Andrzeja Boboli można rozpocząć dowolnego dnia w czasie zagrożenia epidemią.

 W latach 1625-1629 Wilno nawiedziło kilka niezwykle groźnych epidemii, które dziesiątkowały jego mieszkańców. Ludzie masowo opuszczali miasto, pozostawiając niejednokrotnie swych bliskich bez opieki, skazując ich na samotną śmierć. Chorzy często leżeli na ulicach lub w zamkniętych domach. Ojciec Andrzej Bobola wraz z innymi kapłanami nieśli tym opuszczonym i porzuconym swą ofiarną pomoc duchową i materialną. Nie bacząc na możliwość zarażenia się, Ojciec Andrzej opiekował się chorymi i głodnymi ludźmi. Spowiadał wiernych i udzielał im sakramentów świętych, a zmarłych grzebał. Wielu duchownych oddało swe życie w czasie tych straszliwych epidemii, służąc do końca swym braciom potrzebującym pomocy.

Tradycja przypisuje wstawiennictwu św. Andrzeja Boboli uratowanie Pińska i jego okolic od zarazy w latach 1709 – 1710.


 DZIEŃ PIERWSZY

 Modlitwa wstępna: odmawiana przez wszystkie dni nowenny

Wszechmogący, wieczny Boże!

Bądź pochwalony za świat, który dla nas stworzyłeś i za ludzi, których stawiasz na drodze naszego życia. Dziękujemy za wielkiego Rodaka i orędownika w niedolach i przeciwnościach losu – świętego Andrzeja Bobolę, którego wywyższyłeś ponad innych za jego wyjątkową wiarę, oddanie i miłość. Dziękujemy za pełne trudów życie Patrona Polski, który wskazywał i nadal wskazuje nam drogę rozwoju i wzrastania w Bogu. Dziś zwracamy się do Ciebie, Boże z wołaniem, aby trudne doświadczenie epidemii pogłębiło naszą wiarę i miłość oraz wzmocniło wspólnotę rodzinną, religijną i narodową.  Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Amen.

 Litania do św. Andrzeja Boboli: odmawiana przez wszystkie dni nowenny

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Święty. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,

Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.

Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!

Przychodzimy dziś do Ciebie, prosząc o wstawiennictwo u dobrego Boga o rychłe zakończenie epidemii w Polsce i na świecie. Sam w życiu byłeś świadkiem epidemii i chorób. Wiesz, ile wnoszą cierpienia i jak przemieniają ludzkie życie i życie narodu. Uproś nam łaskę ufności w Bożą miłość i prowadzenie. Pomóż nam zrozumieć i z zaufaniem przyjąć słowa Pana Jezusa: Nie lękajcie się. Wierzymy, że dzięki Twemu wstawiennictwu zaraza ominęła Pińsk i jego okolice podczas Wielkiej Wojny. Wierzymy, że także teraz za Twoją przyczyną wirus przestanie się szerzyć.

Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI

 Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!

Prosimy, aby za Twoim wstawiennictwem Bóg dodał siły, odwagi i nadziei tym, którzy zmagają się ze swoją chorobą. Prosimy, by wszyscy chorzy i zagrożeni uzyskali odpowiednie wsparcie i pomoc.

Wierzymy w uzdrowienia, przedstawione w Twoim procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym oraz w wiele innych, które zdarzyły się za Twoją przyczyną.

Racz prosić miłosiernego Boga o uzdrowienie chorych, zainfekowanych wirusem, aby odzyskali w pełni zdrowie i siły, o ile jest to zgodne z Jego wolą.

Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ TRZECI

 Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!

Wstawiaj się za tymi, którzy codziennie stają do walki z chorobą innych, którzy są gotowi służyć bliźnim w potrzebie, Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i trzeźwego myślenia..(2 Tm 1,7).  Oby dobry Bóg chronił ich  przed wszelkim niebezpieczeństwem i docenił ich ofiarność. Rozumiesz to, bo sam posługiwałeś chorym w czasie wielkiej zarazy w Wilnie, z poświęceniem towarzysząc chorym i umierającym. Prosimy Cię o wstawiennictwo do Ojca Niebieskiego o łaski potrzebne kapłanom w sprawowaniu duchowej posługi.

Prosimy Cię, abyś wołał do Boga, by przyjął do swojego Królestwa wszystkich, którzy odeszli z tego świata oraz by przyniósł ukojenie w cierpieniu rodzinom i przyjaciołom, którzy stracili bliskich.

Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

  

DZIEŃ CZWARTY

Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!

Ty, który niosłeś ludziom Dobrą Nowinę – często samotnie i na odludziu, pomóż i nam, w sytuacji zagrożenia, dawać ewangeliczne świadectwo miłości nie tylko tym, z którymi dzielimy wspólnotę duchową, lecz także tym, którzy są oddaleni od Boga. Wypraszaj nam, Święty Andrzeju, łaskę miłości, która wychodzi naprzeciw wszystkim ludziom i każdemu przebacza winy. Naucz nas bezinteresownie służyć innym, wspierać ich swoją obecnością, słowem, dobrami materialnymi, tym wszystkim, co otrzymaliśmy od Boga. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10, 8)

Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY

Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!

Prosimy za Twoim wstawiennictwem o dary Ducha Świętego, abyśmy potrafili wypełniać swe życie dobrą treścią i dodaj nam siły do walki z codziennymi trudnościami.

Prosimy, aby czas epidemii stał się czasem naszego nawrócenia  i wznoszenia ku Bogu oraz skutecznych zmagań z wadami naszego charakteru. Wierzymy słowom Pana: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. (2 Kor 12,9)

Pomóż nam wznieść się ponad ludzkie ograniczenia, przekształcać wady naszego charakteru w cnoty i sięgać po zwycięstwo nad sobą, na wzór tego, które się stało Twoim udziałem.

Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY

 Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!

Idąc za Panem pokonywałeś bezdroża i pustkowia Polesia. Niech Twój przykład pomaga nam przejść zwycięsko przez ten czas, pełen trosk, pytań i niepokoju. Tyle jest niewiadomych, tyle zagrożeń. Wyproś nam łaskę u Pana, abyśmy wyszli z ciemności do światła.

Wyproś nam u Boga wytrwałość i męstwo  w znoszeniu niewygód, ale też uznanie z pokorą naszej bezradności i szukania pokoju w Panu, który wzywa: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. (Mt 11, 28) Prosimy, pomóż nam, by czas kwarantanny był czasem zatrzymania się w codziennej gonitwie, spojrzenia z miłością na drugiego człowieka, budowania bliskich więzi w rodzinie, wzajemnego zrozumienia.

Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY

 Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności!

za Twoim pośrednictwem zwracamy się do Boga Wszechmogącego o jedność w naszym narodzie, o szczerość i wielkoduszność w zakończeniu waśni i kłótni w rodzinach, miejscach pracy i polityce.

Bardzo pragnąłeś, by Polski nie rozdzierały podziały religijne, społeczne, polityczne i ekonomiczne. Oddałeś swe życie za Jezusowe pragnienie: aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. ( J 17,21) Niech Twoja ofiara i przebaczenie prześladowcom będzie dla nas nauką wznoszenia się ponad ziemskie sprawy. Niech przyniesie nam zrozumienie, że to miłość łączy życie ziemskie i wieczne, że będzie ona naszym znakiem w Niebie.

Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY

 Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności!

Przez Twoje wstawiennictwo prosimy Boga, aby ten trudny czas prowadził do wielkiego oczyszczenia naszego narodu i odbudowywania wspólnoty opartej na przeszłości i otwartej na przyszłość. Pomóż nam pojąć, że inność nie musi oznaczać wrogości, a rozmowa jest  fundamentem porozumienia. Ty rozmawiałeś ze wszystkimi: prostymi chłopami, uczonymi, prawosławnymi kapłanami, szlachcicami i dworzanami królewskimi. Niech będzie to czas trwania przy Bogu wraz ze Świętymi naszego kraju i otwarcia na ludzi w duchu ewangelicznej miłości. Oręduj za nami u Pana, abyśmy nie zmarnowali tego czasu, który może nas pokrzepić duchowo i doprowadzić do większej dojrzałości.

Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ DZIEWIĄTY

 Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, Patronie Jedności!

W obliczu niebezpieczeństwa zagrażającego naszej Ojczyźnie i światu zwracamy się do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej oraz Twoje, abyśmy potrafili bezgranicznie zawierzyć się woli Bożej.

Z Twojej inspiracji w Katedrze Lwowskiej zostały złożone Śluby Króla Jana Kazimierza i Stanów Rzeczypospolitej, „dotyczące polepszenia doli ludu pracującego oraz czci Najświętszej Panny jako Królowej Korony Polskiej”. Potrzeba nam dzisiaj Twojego dojrzałego spojrzenia na wszystkie sprawy naszej Ojczyzny.

W duchu zawierzenia wraz z Maryją i Tobą prosimy Boga o potrzebne łaski dla osób sprawujących władzę, które wykonują swoje obowiązki w poczuciu odpowiedzialności. Prosimy, by Duch Święty ogarnął ich swą mocą i umacniał ich wiarę.

Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


11 lutego obchodzony jest w Kościele Światowy Dzień Chorego. Więcej tu: https://stacja7.pl/maryja/matka-boza-z-lourdes-uzdrowienie-chorych/. Tego dnia będzie można przyjąć w kościele sakrament namaszczenia chorych. Ten sakrament przyjmujemy w stanie łaski uświęcającej. Więcej o nim możemy się dowiedzieć min. tu: http://www.zagan.strony-parafialne.pl/sakramenty-i-sakramentalia-12606/namaszczenie-chorych-12900


Godzina łaski - 8 grudnia 2019r.

Proponowany porządek:

 1. msza o 11.30;
 2. po mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu;
 3. te modlitwy, które są przed sumą proszę przeprowadzić po sumie (przez ok pół godziny);
 4. ok 13.00 I część Różańca, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem (zakończenie będzie ok 13.30);

Zachęcam do zapoznania się z tą formą nabożeństwa:

Godzina łaski dla świata.

Co to jest godzina łaski i na czym polega?


 

Zatrzymaj się na chwilę…

Wśród wielu upragnionych wartości, których szukamy, pragniemy jest cisza, spokój, piękno przyrody. Doskwiera nam hałas pędzących samochodów, wszechobecny sygnał telefonów, natrętnych reklam. Ulice, chodniki, place wyłożone kostką, przykryte asfaltem czy betonem. Ułatwiają korzystanie, poruszanie się po nich. I jednocześnie męczą. Nawet zieleń trawy podkreśla, że to jest jakieś takie sztuczne, według planu, linijki. Zieleń drzew, krzewów również inna. Pochodzą nieraz z odległych krajów a nawet kontynentów.

Jeśli znajdziemy się gdzieś poza miastem możemy dostrzec piękno świata, który sam w jakiś sposób kształtował się i urządzał szanując specyfikę ukształtowania terenu, jakości ziemi. Pozwalał rosnąć tym roślinom, krzewom, drzewom, które dobrze się tu czuły, rozrastały, rozmnażały i dlatego bez większej troski człowieka zachwycają swoim wdziękiem i wyglądem. Coraz powszechniejszy jest odpoczynek daleko od skupisk miejskich, w odosobnieniu od ludzi. Stąd też pewnie szukanie działki, siedliska. I budowa domu na stałe, domku letniskowego bądź altany.

Wiele prac, zajęć, niekończących się zadań i obowiązków może oderwać nas od tego, co jest najnaturalniejsze w życiu człowieka. To nasza więź z Bogiem. Jakże trudno znaleźć chwilę na wyciszenie, modlitwę. Abyśmy byli sobą i nie zatracili swej chrześcijańskiej tożsamości istnieje potrzeba wyciszenia się, pomyślenia o Bogu, o sobie, o drugim człowieku.

"Pójdźcie wy sami na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” – to zaproszenie Pana Jezusa. Jak odpowiemy?

Możliwości są różne. Można je realizować tu gdzie żyję, pracuję, jestem.

Do codziennej porannej i wieczornej modlitwy dodam inne modlitwy (z internetu, książeczki do nabożeństwa, modlitewnika).

Codziennie odmówię przynajmniej jedną tajemnicę różańca (najlepiej z odpowiednim fragmentem z Biblii lub rozważaniem) oraz koronkę do Miłosierdzia Bożego.

W miarę możliwości wezmę udział raz w tygodniu, w zwykły dzień we mszy świętej.

Przy okazji mszy przyjdę wcześniej na prywatną adorację Pana Jezusa w tabernakulum.

Przeczytam fragment z Pisma Świętego.

Jeśli czas pozwoli przeczytam fragment książki lub obejrzę film, program o tematyce religijnej.

Ks.Roman


 MĘŻCZYZNA W KOŚCIELE

Tematem Rycerza Niepokalanej nr 7-8 /2018r jest rola mężczyzny w Kościele. Autorzy zwracają uwagę na pewne zmiany, które dostrzega każdy z nas.

W Starym Testamencie zadaniem mężczyzny było dawanie świadectwa o Bogu w sferze publicznej, ale też opowiadanie i Nim (przekaz wiary w rodzinie).

Podobnie było na początku Nowego Testamentu. Pan Jezus Wybrał mężczyzn na apostołów, ich posłał do głoszenia ewangelii.

Jak jest dziś? Raczej więcej kobiet niż mężczyzn uczestniczy we Mszach i nabożeństwach, przystępuje do Komunii Świętej, należy do grup religijnych, troszczy się o przekazywanie wiary dzieciom, wnukom. Kobiety, więc bardziej są otwarte na sprawy zbawcze. Może, dlatego mówi się o Kościele ,,żeńsko- katolickim”?.

Niech dalej trwają i rozwijają swoją więź z Bogiem. A co z mężczyznami?

Rycerz Niepokalanej zachęca panów do większego zaangażowania w wierze. Można to uczynić między innymi biorąc udział w programie formacyjnym Droga dla Odważnych, której patronuje Św. Maksymilian. (Rycerz Niepokalanej nr 7-8/2018r).

Więcej informacji:   

www.odważni.pl

Rycerz Niepokalanej nr 7-8/2018r.

 


Modlitwy znane, nieznane, zapomniane…

Koronka do Przemienienia Pańskiego

 1. Jezu, który przemieniłeś się tak, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, a stawszy się człowiekiem, nie przestałeś być Bogiem, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

 1. Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor dla utwierdzenia wiary świętej w prawdziwe Twoje Bóstwo, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

 1. Jezu, który przemieniłeś się przy ostatniej wieczerzy, podczas której chleb i wino przemieniłeś w prawdziwe Ciało i Krew Twoją Przenajświętszą, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

 1. Jezu, który przemieniłeś się w czasie Twojej męki, podczas której byłeś oszpecony ranami oraz sińcami i będąc Bogiem nieśmiertelnym umarłeś za nas, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

 1. Jezu, który przemieniłeś się przy chwalebnym zmartwychwstaniu Twojego uwielbionego Ciała, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

Ofiarowanie Koronki

Przedwieczny Synu Boga Żywego, Panie Jezu Chryste, ofiaruję Tobie te modły do Przemienienia Twego. Zmiłuj się nade mną grzesznym a przez pięciorakie Przemienienie Twoje, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość! Zachowaj mnie w zdrowiu! Przemień zawziętość i zazdrość moich nieprzyjaciół w przyjaźń i miłość! Przemień wszystko zło w dobro! Daj mi żywot wieczny i łaskę Twój ą świętą! Amen.

Modlitwa

Panie Jezu! Przez pięciorakie Przemienienie Twoje racz się nade mną zmiłować i przemień Twój gniew i karanie w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo! Przemień wszystkie dolegliwości, smutki i zmartwienia w pocieszenie i radość! Przemień wszystko zło w dobro, złość i nienawiść nieprzyjaciół w szczerość i przyjaźń! Racz wysłuchać mnie niegodnego, jeśli taka jest Twoja przenajświętsza wola. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ks. Roman


Wakacje. Sezon urlopowy. I codzienne życie: praca, obowiązki, problemy własne i bliskich. Jak nie ulec zagubieniu w tak monotonnych a zarazem dynamicznych sytuacjach? Można oderwać się trochę od szarzyzny dnia codziennego. Można psychicznie odpocząć. Czy to jest nasze marzenie? Można się zawziąć i wykonać nawet perfekcyjnie swoje zadania. Czy to nas usatysfakcjonuje?

„Nie samym chlebem żyje człowiek”. Pośród pracy i wolnego od pracy mamy możliwość, przywilej wejścia w głębię naszego jestestwa, w przestrzeń umysłu, serca, sumienia i rozumu. Możemy zadbać o naszą wiarę, o potrzeby, wołanie naszej duszy. Tak zarysowany obszar duchowy człowiek może ubogacić, rozwinąć, zaspokoić. Jak mamy się modlić? Co czytać? Kogo słuchać, naśladować?

Pan Jezus dał nam wzór modlitwy w „Ojcze nasz”. Każda modlitwa w jakiś sposób powinna być oparta o treść tej modlitwy jak o fundament. Kościół podpowiada nam niezliczoną ilość modlitw, sugeruje ich wybór, choć nie narzuca. Dobrym sposobem na rozwój życia modlitwy jest odmawianie stałych modlitw, nabożeństw i jednocześnie wprowadzanie nowych, czy też nam nieznanych. Dużo dobrego osiągamy, gdy wchodzimy na drogę swego rodzaju porządku, rytmu.

Nie każdy z nas ma możliwość wyjechania, oddalenia się gdzieś w zaciszne, nowe miejsce. Niektórzy uczynią to kiedyś, inni nie wyjadą na dłużej nigdy. Pamiętajmy o zaproszeniu do odbycia pieszej pielgrzymki na Jasną Górę! Tych, którzy nie mogą pielgrzymować czy wyjechać na urlop, (ale nie tylko ich) zachęcam do połączenia propozycji uwielbienia Krwi Chrystusa (z duchową pielgrzymką bez opuszczenia miejsca zamieszkania). W ubiegłym roku byliśmy na pielgrzymce w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Skarbem tego sanktuarium jest przechowywana relikwia Krwi Chrystusa. Zaś wokół sanktuarium jest 7 kaplic przypominających siedem przelań krwi Pana Jezusa. W Wielki Czwartek w ramach wieczornej adoracji Pana Jezusa odmawialiśmy Różaniec do Krwi Chrystusa.

Propozycje naszej duchowej pielgrzymki i modlitewnego ubogacenia, rozwoju wewnętrznego.

Można podjąć wszystkie lub wybrać jedną z nich:

 1. Przeczytam o Sanktuarium Krwi Chrystusa http://www.sanktuarium.cpps.pl/
 2. Zapoznam się z treścią Różańca do Krwi Chrystusa http://siostrymisjonarki.pl/ - w zakładce Modlitwy. Są trzy wersje rozważań.
 3. Odmówię cały różaniec jednego dnia, bądź po jednej tajemnicy (najlepiej zacząć od niedzieli).

Przez realizację tych propozycji włączamy się w przesłanie pieśni:  

 1. O Krwi najdroższa, O Krwi odkupienia;

Napoju życia, z nieba dla nas dany!

O zdroju łaski, O ceno zbawienia,

Ty grzechowe leczysz rany!

 1. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,

Abyś nas wszystkich życiem napawała,

Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta,

Miłosierdzie wybłagała!

 1. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,

Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi?

Cześć Tobie niesie, dzięki wiekuiste,

Z Aniołami, ze świętymi.

Tę pieśń można odsłuchać na youtube. (tytuł „O Krwi Najdroższa”.)

Ks. Roman


MARYJA MATKA I KRÓLOWA PRZENAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

Niedawno się zaczął i już dobiega końca lipiec - miesiąc czci Krwi Pana Jezusa. Każdego dnia w kościołach składana jest ofiara mszy świętej. Kapłan wypowiada: „To jest, bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę”.

Tę pamiątkę mamy wielbić, uczestniczyć w niej, próbować rozważać, rozumieć. Nasz umysł ludzkie ciągle znajdzie jakieś przeszkody, trudności we właściwym odczytywaniu tej tajemnicy. W pewnym stopniu to nieuniknione. Wiara jest tajemnicą a prawda o Eucharystii jest wielką tajemnicą. Zwolnienie się z wysiłku, trudu właściwego odniesienia się wobec tej tajemnicy to swego rodzaju dezercja duchowa, kapitulacja. 

Spróbujmy w ostatnich dniach lipca spojrzeć na Maryję, razem z nią odczytać znaczenie Krwi Pańskiej dla naszego zbawienia. Może nam w tym pomóc m. in. zapoznanie się z treściami, wyjaśnieniami, które są dostępne na stronie Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa. Po lewej stronie w nawigacji wybieramy zakładkę Zgromadzenie, następnie Święci Patronowie i dalej Maryja Matka i Królowa Przenajdroższej Krwi.                    

Ks. Roman


MIESIĄC LIPIEC W TRADYCJI LUDOWEJ JEST POŚWIĘCONY KULTOWI KRWI CHRYSTUSA

" .... Ta Krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana aniołów… Ta Krew wylana oczyszcza świat cały… Ona jest ceną wszechświata, za którą Chrystus odkupił Kościół…”.Czytaj więcej ....


 Swoją cześć dla Najdroższej Krwi Pana Jezusa możemy rozwinąć, ugruntować korzystając z wielu środków. Jednym z nich może być skorzystanie z niżej podanej strony, gdzie warto przeanalizować omówienie-rozwinięcie codziennej modlitwy zanurzenia we Krwi Chrystusa.

Ponadto po lewej stronie w nawigacji strony możemy kliknąć zakładkę Modlitwy oraz wybrać Miesiąc Krwi Chrystusa  i tam znajdziemy krótkie rozważanie na każdy dzień lipca (numer rozważania to kolejny dzień miesiąca).

Zachęcam do skorzystania z tej formy pomocy. Ks. Roman 

MODLITWA ZANURZENIA WE KRWI CHRYSTUSA


"Zbliżają się dni Jego zbawczej Męki i chwalebnego Zmartwychwstania, dni, w których czcimy zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem i wspominamy misterium naszego Odkupienia". (2 Prefacja o Męce Pańskiej).

Tak szybko płynie czas… Tyle zadań, obowiązków, problemów. One nas męczą. Jeszcze bardziej nas osłabia wszechobecny zamęt, niepokój. Zło ewidentne i zakamuflowane. Zło wymyślone, wyolbrzymione, przeakcentowane. Bywa, że odczuwamy brak sił, aby w tym się odnaleźć. Bierność, apatia sprawiają, że mijają dni, z których ,,wycofaliśmy się”, nie napełniliśmy ich sobą, dobrem. Dni, które minęły niepostrzeżenie.

Nie wszystko ogarniemy, nie nad wszystkim zapanujemy. Zechciejmy aktywnie przeżyć to, co jest w zasięgu naszych możliwości.

Oto przed nami najważniejsze święta Zmartwychwstania Pana Jezusa. Pierwszym warunkiem jest chęć, pragnienie, aby wydarzenia zbawcze przejść razem z Chrystusem. Drugim - ujęcie w ryzy czasu, którego i tak zawsze jest za mało. Pozwolę sobie na prostą radę. Nie wszystko, co związane ze świętami musi być zrobione w ostatnich dniach. Niektóre prace można wykonać wcześniej a inne poczekają nawet na … po świętach.

W życiu duchowym ważne jest to samo, co w innych dziedzinach pomaga nam dobrze wykorzystać czas: plan, realizacja, zdyscyplinowanie, konsekwencja. W dobrych sprawach prosimy też Boga o pomoc.

W naszej wspólnocie parafialnej takim momentem na wejście w Wielki Tydzień jest Droga Krzyżowa 23 marca w terenie. Ona jakby budzi z letargu, zatrzymuje w niezdrowym pośpiechu. Niedziela Palmowa to liturgiczne rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia.

Czasem przykro słuchać stwierdzenie, że te święta są krótkie., „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Choć nie ma obowiązku uczestniczenia w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, to jest taka szansa, możliwość. Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Triduum Paschalne – trzy święte dni.

Ofiarujemy msze za zmarłych, dziękujemy za łaski, bądź o coś prosimy. Przyjdźmy w Wielki Czwartek, aby przeżywać pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Po Liturgii Wieczerzy Pańskiej czuwajmy z Jezusem w ciemnicy. O 21.30 Możemy uczcić Krew Jezusa w7 tajemnicach przelań podczas odmawiania Różańca do Krwi Chrystusa.

Wielki Piątek to wsłuchiwanie się w mękę Pańską, adorowanie Pana Jezusa w grobie. O 21.30 Rozpoczniemy nowennę do Miłosierdzia Bożego zgodnie ze wskazaniem Jezusa danym siostrze Faustynie.

Wielka Sobota- przed południem poświęcenie pokarmów. Nie zapomnijmy choćby o krótkiej modlitwie przy grobie Pańskim.

Po południu przeżywajmy wyjście z niewoli grzechu i tryumf zmartwychwstania Jezusa.

O 21.30 drugi dzień nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia.

I tak, jak powoli daje znać o sobie wiosna, podobnie nowe życie wstępuje w nas, gdy idziemy przez nie z Chrystusem. Mimo przeciwności zaśpiewamy w Wielkanoc z przekonaniem, „Wesoły nam dzień dziś nastał..”    

Ks. Roman


Odpust w Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Ojciec Święty Jan Paweł II przyznał odpusty na następujących zasadach:

Udziela się odpustu zupełnego  na zwykłych  warunkach wiernemu (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich), który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę "Ojcze nasz" i "Credo", dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. „Jezu Miłosierny, ufam Tobie”).

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który – przynajmniej z sercem skruszonym – skieruje do Pana Jezusa Miłosiernego jedno z prawnie zatwierdzonych pobożnych wezwań.

Ponadto marynarze, którzy wykonują swoje obowiązki na niezmierzonych obszarach mórz; niezliczeni bracia, których tragedie wojenne, wydarzenia polityczne, uciążliwe warunki naturalne i inne podobne przyczyny zmusiły do opuszczenia rodzinnej ziemi; chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane powyżej, i z zamiarem spełnienia – gdy tylko będzie to możliwe – trzech zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę "Ojcze nasz" i "Credo", dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. „Jezu Miłosierny, ufam Tobie”).

Gdyby nawet to nie było możliwe, tego samego dnia będą mogli uzyskać odpust zupełny ci, którzy duchowo zjednoczą się z wiernymi, spełniającymi w zwyczajny sposób przepisane praktyki w celu otrzymania odpustu, i ofiarują Miłosiernemu Bogu modlitwę, a wraz z nią cierpienia spowodowane chorobą i trudy swojego życia, podejmując zarazem postanowienie, że spełnią oni trzy przepisane warunki uzyskania odpustu zupełnego, gdy tylko będzie to możliwe.


Refleksje przed i na Wielki Post

Ciągle chcemy zrozumieć, czym jest życie ludzkie? To temat rozmów, przemyśleń. Porusza się go w literaturze, sztuce. To pytanie podejmuje niejeden film. Na takie pytania powinien szczególnie szukać odpowiedzi człowiek wierzący.

"Takie trudne jest życie, Wielki znak zapytania.

Co jest najważniejsze, Co jest najpiękniejsze, Co prawdziwe, jedyne, największe, Za co warto życie dać?

Każdy musi odnaleźć swoją własną odpowiedź, Tylko ten jest szczęśliwy, kto dowiedział się raz.”

Piosenka ,,Jak w uczniowskim zeszycie”.

Łatwo zrozumieć sens życia, gdy podoba nam się to, co zachodzi w nas, w życiu bliskich czy też w świecie. Ale to tylko pewien obszar, fragment życia. Na całość składają się też znaki zapytania, wątpliwości. Tym bardziej, że są poparte mocnymi dowodami: cierpienie, choroby, utrata bliskich, rozstanie z innych powodów. Niektórym pomaga wiara, Bóg. A innym? Jak może pomóc skoro są przekonani, że Go nie ma? Jak? Skoro milczy na nasze wołanie. 

Jeśli bieg życia oddamy panowaniu wydarzeniom, procesom, które zachodzą czy ludziom, co sami się pogubili, bądź świadomie niszczą Boży porządek, to odczujemy boleśnie przesłanie pieśni religijnej, ,,bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.

„Kto wierzy, nigdy nie jest sam” (Benedykt XVI)

Przed nami jeden z najpiękniejszych i wartościowych okresów. To czas Wielkiego Postu. Właściwie przeżywaniu przynosi korzyść w każdej dziedzinie życia.

Słyszymy dość często jak niebezpieczne są złogi różnego rodzaju w organizmie człowieka. Potrafią zniszczyć życie bądź je skrócić. Potrzeba wtedy diety, oczyszczenia, leków.

Ile wypadków na drodze jest z rutyny. Zmiana organizacji ruchu, znaków i kolizje, wypadki, katastrofy drogowe. Cierpimy z powodu życia bez zasad, życia gdzie wszystko wolno. Historia pokazuje, że ludzie potrafią iść ślepo za innymi, za prądami, teoriami. Potem w różny sposób zbierają gorzkie owoce.

Czas się zatrzymać. Czas powrócić do zasad, środków znanych, lecz zapomnianych, bądź niedocenianych. Dla nas wierzących to wszystko jest dostępne. Spróbujmy przeżyć, przejść przez to, co proponuje nam Kościół w tym okresie:

 • Środa Popielcowa. Wyraźny, określony początek drogi nawrócenia, przemiany.
 • Droga Krzyżowa. Tutaj rozważamy znaczenie męki Chrystusa za nas i dla nas.
 • Gorzkie Żale. Męka Chrystusa przybliżona, przekazana w sposób podniosły, dostojny, czyli w formie pieśni.
 • Niedziele Wielkiego Postu prowadzą nas prze wielkie tajemnice zbawienia.
 • Triduum Paschalne. Przejście przez ostatnią wieczerzę, mękę, śmierć do Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Przeżywanie aktywne tych etapów wymaga jeszcze dopełnienia.To te właśnie postanowienia, wobec których czujemy wewnętrzny opór. Co podjąć, postanowić?. Trzeba rozważyć osobiście. Jednak powinny tu zaistnieć między innymi takie elementy składowe:

 • poszczę ja, jednak przez to daję komuś przykład (szczególnie potrzebny jest przykład rodziców  wobec dzieci),
 • postanowienie, wyrzeczenie może mieć wymiar korzystny dla mnie, dla Bliskich, dla Boga, Kościoła,
 • ważny jest mój, trud wysiłek determinacja, lecz potrzebuję łaski od Boga. Dlatego istotna jest modlitwa, czytanie sława Bożego, przyjmowanie komunii,
 • rekolekcje wielkopostne to czas łaski, czas zbawienia.

Wejdźmy w czas Wielkiego Postu, w czas ciszy, zatrzymania się. Zauważymy, że „w proch runęło nasze życie, ciałem przylgnęliśmy do ziemi”. I leżymy i nie możemy się poderwać,. Ale przez chmury ciemności, przez atmosferę grzechu i zła przebijają promyki Bożego światła. Wstańmy, podnieśmy się. Spróbujmy wejść na wielkopostną drogę nawrócenia.

Ks. Roman


05 lutego Kościół wspomina św. Agatę.

Na mszy o 17.00 -  poświęcenie chleba, wody i soli.

Patronce dnia, która chroni od ognia, chorób, nieszczęść, poświęcony jest witraż w naszym kościele (ofiara mieszkańców Piotrowic). KŻR z Piotrowic jest pod Jej wezwaniem.

o Św. Agacie ...

Modlitwa przez wstawiennictwo świętej Agaty

Wszechmogący Boże,

niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie święta Agata,

dziewica i męczennica, która podobała się Tobie, dzięki męczeństwu i poświęconej Tobie czystości.  

Przez zasługi świętej Agaty, naszej patronki, błagamy Cię Boże, umacniaj nas,

abyśmy nie zrażali się nigdy trudnościami i bólem, lecz by nasza miłość hartowana w cierpieniu jak w ogniu,

rozgrzewała serca innych i wiodła nas do Ciebie.  

Wszechmogący Boże, niech święta Agata wstawia się za nami i naszymi bliskimi,

wyjednuje nam potrzebne łaski, opiekuje się nami i chroni od wszelkich niebezpieczeństw.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Pielgrzymka (21.10.17): Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze i Sankturium Krwi Chrystusa w Częstochowie

21 października 54 osobowa grupa udała się z pielgrzymką autokarową do Częstochowy. Wyjechaliśmy o godz. 4.00.

Do sanktuarium na Jasnej Górze dotarliśmy o godz. 9.15. Do mszy o 11.00 w kaplicy Matki Bożej mieliśmy czas do indywidualnej dyspozycji. Ze względu na dużą liczbę pielgrzymów była też odprawiona równocześnie msza w Bazylice.

O godz. 12.30 udaliśmy się do domu rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego na obiad. Następnie chwila na herbatę, kawę.

Drugim miejscem, do którego pojechaliśmy było Sanktuarium Najdroższej Krwi Pana Jezusa. Najpierw wysłuchaliśmy wprowadzenia oraz historii relikwii Przenajdroższej Krwi Chrystusa, następnie miało miejsce wystawienie relikwii, adoracja, modlitwy o uzdrowienie oraz indywidualne błogosławieństwo każdego z nas relikwiami. W czasie błogosławieństwa modliliśmy się Koronką zwycięstwa. Był czas na zaopatrzenie się w pamiątki i modlitewniki.

Przed odjazdem uczestniczyliśmy  w Nabożeństwie 7 przelań Krwi Chrystusa. Wokół posiadłości sanktuarium i budowanego kościoła rozciąga się uroczy lasek z mieszanymi drzewami, z których uwagę przyciąga duża ilość brzóz. Dodam, że to sanktuarium jest położone 4km od Jasnej Góry. Pieszo trasa wiedzie Aleją Brzozową. W lesie gdzie  o tej porze roku żółte liście drzew mieszają się z zielenią trawy, drzew iglastych i czerwienią owoców dzikiej róży zbudowano dróżki z 7 kaplicami. Przemierzając je odprawiliśmy w/w nabożeństwo. Dla przypomnienia podam, że Różaniec do Krwi Chrystusa odmawiamy u  nas w Wielki Czwartek podczas adoracji o 21.30. 

O 15.10 wsiadamy do autokaru i powrót do domu.

Do Bystrzycy Starej dotarliśmy na 20.30. Jak widać był to intensywny dzień i długa trasa. Czy nam się nudziło? Raczej nie. W obie strony modliliśmy się na różańcu – 4 części, Koronką do Miłosierdzia Bożego, śpiewaliśmy Godzinki, pieśni religijne, patriotyczne, ludowe. Dzięki przygotowanym śpiewnikom każdy ma tekst przy sobie i może śpiewać. I nasi parafianie śpiewają chętnie i ładnie. Zwykle  są  też  z nami goście z innych parafii.

Na pewno są podczas takiego wyjazdu i niedogodności, na które raczej nie mamy wpływu. Jednak siła jaką człowiek otrzymuje w świętych miejscach sprawia, że jest radość.

Czy warto brać udział w takich pielgrzymkach? Nikt nas do tego nie zmusza. To nasz wybór, nasza decyzja. Jednak trzeba powiedzieć jasno: Warto. Odrywamy się od codziennych trudności, rutyny. Jedziemy, aby siebie, bliskich powierzyć opiece Boga, Maryi czy też kogoś ze świętych.

Mamy ufność, przekonanie, że "miejsca te wybrał Pan, aby wysłuchać nas". Wracamy do codzienności umocnieni duchowo.

A tak w ogóle to była nasza 16 pielgrzymka. Na następne, jak Bóg pozwoli zapraszam. Ks. Roman


 Historia Relikwii Krwi Chrystusa

Tradycja głosi, że rzymski żołnierz Longinus, który odbywał służbę przy ukrzyżowaniu Jezusa, przebił włócznią bok Jezusa. Krew i woda, wypływając z otwartej rany Jezusa, skropiła twarz Longinusa, co przyczyniło się do uzdrowienia go z choroby oczu. Wstrząśnięty tym wydarzeniem, wziął ze sobą ziemię, zmieszaną z krwią Chrystusa, nawrócił się i wędrując do Mantui głosił po drodze Chrystusa. Tam zatrzymał się w pewnym domu dla pielgrzymów i z obawy przed prześladowaniami ukrył tę relikwię w ogrodzie, który był przy tym domu. 2 grudnia 37r. podczas prześladowań oddał życie za Chrystusa, stając się świętym męczennikiem.

Przez długie lata nie było żadnych wieści o relikwii. Jak głosi tradycja, w 804 roku, św. Andrzej objawił się w pewnej osobie i wskazał miejsce ukrycia relikwii w Mantui, w ogrodzie przy szpitalu św. Magdaleny.

Na prośbę cesarza Karola Wielkiego na to miejsce przybył papież Leon III, który orzekł autentyczność tej relikwii i część z niej podarował francuskiemu władcy do królewskiej kaplicy w Paryżu. Mantua została przez papieża ustanowiona stolicą diecezji, a w miejscu odnalezienia relikwii powstał mały kościółek ku czci św. Andrzeja. W roku 923, w obawie przed najazdem Hunów ponownie ukryto relikwie; jedną jej część w ogrodzie ówczesnego szpitala św. Andrzeja, a drugą w starożytnym kościele św. Pawła.

W roku 1048 relikwia zostaje na nowo odnaleziona. Na tym miejscu zostaje wybudowany klasztor benedyktyński i kościół, który później zostaje rozebrany i na jego miejscu zostaje zbudowana obecna bazylika św. Andrzeja. W roku 1998 Misjonarze Krwi Chrystusa w Częstochowie otrzymali w darze od Sióstr Przenajdroższej Krwi z Schelenbergu cząstkę relikwii z Mantui.

21 października 1999 roku, w Uroczystość św. Kaspra del Bufalo, Ks. Abp Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski, erygował Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

O Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie można poczytać na stronie http://www.sanktuarium.cpps.pl/

Joomla templates by a4joomla